Akanthos Hotel
Vasileous Georgiou 10
Ierissos Chalkidikis
zip code 63075

Akanthos Hotel
Vasileous Georgiou 10
Ierissos Chalkidikis
zip code 63075

BOOKING